O-kroužek NBR 70 SH 90-99,99 mm

O-kroužek NBR 70 SH 90-99,99 mm  - 1
O-kroužek NBR 70 SH 90-99,99 mm  - 2
Varianty Filtr
Parametrické filtrování filtr neaktivní
10
10 20 50
SpecifikaceØ DE
NBR 70 SH90.005.5
NBR 70 SH90.002.5
NBR 70 SH90.005
NBR 70 SH90.004
NBR 70 SH90.002
NBR 70 SH90.003
NBR 70 SH90.006
NBR 70 SH91.445.33
NBR 70 SH91.673.53
NBR 70 SH92.004
Cena bez DPH
Popis a parametry

O-kroužky jsou kruhové těsnicí elementy, které díky svým elastickým vlastnostem a jednoduchosti patří k nejvíce používaným těsněním. Těsnicí funkce vzniká zmáčknutím mezi dvěma, resp. více zástavbovými elementy. S rostoucím provozním tlakem se zvětšuje deformace o-kroužku a tím i jeho těsnicí vlastnosti. Při poklesu tlaku na nulu deformace postupně mizí a tvar se přibližuje původnímu rozměru.

O-kroužky se používají jako

  • statické (žádný relativní pohyb mezi utěsňovanými díly)
  • dynamické (utěsňované díly se relativně vzájemně pohybují)

Převážné použití je pro utěsnění nepohyblivých nebo málo pohyblivých dílů. 

NBR má dobré mechanické vlastnosti - odolnost proti oděru, nepatrná propustnost plynů a dobrá odolnost vůči olejům a tukům na bázi minerálních olejů.

NBR není odolný proti uhlovodíkům, polárním ředidlům (např. aceton), brzdovým kapalinám, ozónu a povětrnostním podmínkám.

NBR (Butadienakrylonitrilový kaučuk) je kopolymer z butadienu a akrylonitrilu. Obsah akrylonitrilu je 18 % - 50 %. Čím vyšší je obsah akrylonitrilu, tím vyšší je odolnost vůči olejům a pohonným hmotám a zároveň nižší elasticita při nízkých teplotách.

Média

  • hydraulické kapaliny na bázi minerálních olejů
  • rostlinné a živočišné oleje a tuky
  • hydraulické oleje a kapaliny
  • silikonové oleje a silikonové tuky
  • voda (max. +80 °C)
Technická data
tvrdost70 Shore A
teplota- 20 až +100 °C (krátkodobě +120 °C)

Doporučená kvalita povrchu

drsnostRaRt
dno drážky≤ 1,6 μm≤ 16 μm
bok drážky≤ 1,6 μm≤ 16 μm
Materiál
NBR 70 Shore ANBR 70 SH
Přílohy (1)