Rychlospojky pro rychlé spojení a rozpojení hadic

Slevová akce

1 2

Hydraulická těsnění

(45)
Hydraulická těsnění

Hlavním úkolem hydraulických těsnění je zadržet hydraulické kapaliny, zabránit průniku nežádoucích pevných částic a kapalin do hydraulického okruhu a udržet požadovaný hydraulický tlak. Tento úkol vyžaduje použití těsnění různých provedení a vhodného příslušenství.  

Těsnění hydraulických válců utěsňují prostor mezi různými součástmi válce. V systémech se používají dva hlavní typy hydraulických těsnění:

Dynamická těsnění utěsňují prostor mezi součástmi, které se vůči sobě pohybují. U hydraulického válce systém těsnění pístní tyče utěsňuje dynamický vratný pohyb mezi pístní tyčí a vedením pístní tyče, zatímco systém těsnění pístu utěsňuje dynamický vratný pohyb mezi pístem a vrtáním válce.

Statická těsnění utěsňují prostor mezi součástmi, které jsou spojeny a vzájemně se vůči sobě nepohybují. Statická těsnění se používají na různých místech hydraulických válců v závislosti na jejich provedení a konstrukci. Nejčastěji používaná jsou statická těsnění mezi pístem a pístní tyčí a mezi vedením pístní tyče a trubkou válce.

Materiály

Materiály mají na výkonnost a životnost těsnění zásadní vliv. Hydraulická těsnění jsou obecně vystavena různým aplikačním a provozním podmínkám, jako je vysoký tlak, konstantní síly, široký rozsah teplot, styk s různými hydraulickými kapalinami a venkovním prostředím. K dispozici je široká řada materiálů těsnění ze čtyř hlavních skupin polymerních materiálů:

  • termoplastické elastomery, jako je polyuretan (PU)
  • pryže, jako je nitrilkaučuk (NBR), etylenpropylendienkaučuk (EPDM) a fluorkaučukové pryže (FKM,  FPM)
  • polytetrafluoroetylén (PTFE) a jeho sloučeniny.

Utěsnění hydraulického systému je zajištěno celou řadou komponentů. Těsnění pístní tyče zabraňují úniku kapaliny z pracovního prostoru do okolního prostředí. Těsnění pístu zabraňují průchodu kapaliny z jednoho pracovního prostoru do druhého přes vnější průměr pístu. Kapalina přiváděná do pracovního prostoru tak vyvozuje sílu na píst, která s ním pohybuje jedním či druhým směrem. Stírací kroužky v těsnicí sestavě přímočarého hydromotoru zajišťují stírání nečistot, cizorodých částic, prachu nebo vlhkosti z pístnice při jejím zasouvání zpět do systému a zabraňují tak kontaminaci pracovní kapaliny. Úlohou vodicích kroužků je vést píst a pístní tyč hydraulického válce, absorbovat příčné síly a zamezit kontaktu kov - kov. 

Vyberte podkategorie Hydraulická těsnění :
Parametrické filtrování filtr neaktivní
Filtrování podle stavu Novinka Výprodej Sleva