Rýchlospojky pre rýchle spojenie a rozpojenie hadí

Zľavová akcia

1 2

Hydraulické tesnenie

(45)
Hydraulické tesnenie

Hlavnou úlohou hydraulických tesnení je zadržať hydraulické kvapaliny, zabrániť prieniku nežiadúcich pevných častíc a kvapalín do hydraulického okruhu a udržať požadovaný hydraulický tlak. Táto úloha vyžaduje použitie tesnenia v rôznych prevedeniach a vhodného príslušenstva.

Tesnenie hydraulických valcov utesňuje priestor medzi rôznymi súčasťami valca. V systémoch sa používajú dva hlavné typy hydraulických tesnení:

Dynamické tesnenie utesňuje priestor medzi súčasťami, ktoré sa voči sebe pohybujú. Pri hydraulickom valci systém tesnenia piestnej tyče utesňuje dynamický vratný pohyb medzi piestnou tyčou a vedením piestnej tyče, zatiaľ čo systém tesnenia piestu utesňuje dynamický vratný pohyb medzi piestom a vŕtaním valca.

Statické tesnenie utesňuje priestor medzi súčasťami, ktoré sú spojené a vzájomne sa voči sebe nepohybujú. Statické tesnenia sa používajú na rôznych miestach hydraulických valcov v závislosti na ich prevedení a konštrukcii. Najčastejšie používané sú statické tesnenia medzi piestom a piestnou tyčou, a medzi vedením piestnej tyče a rúrkou valca.

Materiály

Materiály majú na výkonnosť a životnosť tesnenia zásadný vplyv. Hydraulické tesnenia sú všeobecne vystavené rôznym aplikačným a prevádzkovým podmienkam, ako je vysoký tlak, konštantné sily, široký rozsah teplôt, styk s rôznymi hydraulickými kvapalinami a vonkajším prostredím. K dispozícii je široká rada materiálov tesnenia zo štyroch hlavných skupín polymérnych materiálov:

  • termoplastické elastomery, ako je polyuretán (PU)
  • gumy, ako je nitrilový kaučuk (NBR), etylenpropylendienkaučuk (EPDM) a fluorkaučukové gumy (FKM, FPM)
  • polytetrafluóretylénu (PTFE) a jeho zlúčeniny.

Utesnenie hydraulického systému je zabezpečené celým radom komponentov. Tesnenie piestnej tyče zabraňuje úniku kvapaliny z pracovného priestoru do okolitého prostredia. Tesnenie piestu zabraňuje priechodu kvapaliny z jedného pracovného priestoru do druhého cez vonkajší priemer piestu. Kvapalina privádzaná do pracovného priestoru tak vyvodzuje silu na piest, ktorá s ním pohybuje jedným alebo druhým smerom. Stieracie krúžky v tesniacej zostave priamočiareho hydromotora zaisťujú stieranie nečistôt, cudzorodých častíc, prachu alebo vlhkosti z piestnice pri jej zasúvaní späť do systému, a zabraňujú tak kontaminácii pracovnej kvapaliny. Úlohou vodiacich krúžkov je viesť piest a piestnu tyč hydraulického valca, absorbovať priečne sily a zamedziť kontaktu kov - kov.

Vyberte podkategórie Hydraulické tesnenie :
parametrické filtrovanie filter neaktívny
Filtrovanie podľa stavu Novinka News Výpredaj Zľava