Kontakt na poradcu
@spojky@haberkorn.sk T+420 553 757 457
Aleš Košárek Technický poradca

Pohony řemeny

1

Obmedzovače krútiaceho momentu

(17)
Obmedzovače krútiaceho momentu

Obmedzovače krútiaceho momentu sú mechanické komponenty umiestnené v kinematickom systéme stroja a plnia bezpečnostnú funkciu tam, kde je nutné chrániť zariadenie pred nebezpečným preťažením a rázmi stroja. Znižujú tak neplánované prestoje a eliminujú poruchy zariadení. Sú nadstaviteľné na definovanú hranicu a pri presiahnutí nadstaveného krútiaceho momentu odstavia zariadenie z prevádzky.

Výhody obmedzovačov

Sú preferované pred elektronickými bezpečnostnými systémami vďaka kratším reakčným časom pri výskyte problému, vylepšenej spoľahlivosti, širokej prispôsobivosti strojmi, jednoduchej montáži aj údržbe, a možnosti použitia pri vysokých rýchlostiach v ťažkom prostredí pri pôsobení zotrvačností a veľkých hmotností. Umiestnenie mechanického obmedzovača v pohone stroja je nutné pre spoľahlivú a kompletnú ochranu, zlepšenie chodu stroja, zníženie možnosti poruchy a teda aj prestojov.

Základné rozdelenie podľa konštrukcie

Široká ponuka modelov umožňuje prispôsobiť obmedzovač rôznym strojným zariadeniam, jednoduchú montáž aj údržbu, použitie pri vysokých rýchlostiach a krútiacich momentoch.

Trecie obmedzovače sú základnou radou vhodnou pre stroje, kde sa vyskytuje prach, nečistota a pod., a kde nie je nutná synchronizácia medzi hnacou a hnanou časťou stroja.

Ekonomické guličkové EDF / F obmedzovače sú medzistupňom medzi trecími a valivými obmedzovačmi. Sú bezúdržbové, eliminujú torznú vôľu a je možné na ne inštalovať elektromechanický vypínač.

Valivé obmedzovače DSS / DSR ďalej delíme na guličkové alebo valčekové. Guličkové obmedzovače sú vysoko citlivé aj u krátkodobo sa vyskytujúcich špičiek. Valčekové obmedzovače poskytujú stabilný prenos aj pri vysokých krútiacich momentoch a vyskytujúcich sa vibráciách. Valivé obmedzovače sa dajú použiť ako časovacie, tzn. že po opätovnom spojení oboch častí stroja je poloha hnacieho a hnaného hriadeľa synchrónna alebo podľa požiadavky aplikácie možno nadstaviť obnovenie cyklu po 45 °, 60 °, 90 ° ... Tieto obmedzovače sú vhodné do vlhkého alebo mastného prostredia a opäť sa vyrábajú v celom rade rôznych modelových vyhotovení ako pre paralelné, tak koaxiálne spojenie hriadeľov.

Pneumatické ... / AP obmedzovače krútiaceho momentu sú ovládané vonkajším tlakom a z toho vyplýva aj ich hlavná výhoda: zmena nadstavenia krútiaceho momentu za behu stroja.

Veľkou prednosťou obmedzovačov je jednoduché nadstavenie prekĺzovacieho krútiaceho momentu vhodným výberom tanierových pružín a dotiahnutím radiálnej matice. Pre nadstavenie momentu nie je nutný žiadny momentový kľúč, ale len posuvné meradlo.

Pre dlhú životnosť a bezchybný chod je vhodné použiť pri všetkých typoch obmedzovačov elektromechanický vypínač, príp. indukčný snímač, ktorý pri zásahu obmedzovača vypne pohon, alebo inak upozorní obsluhu stroja na prípadný problém.

Vyberte podkategórie Obmedzovače krútiaceho momentu :
parametrické filtrovanie filter neaktívny
Filtrovanie podľa stavu Novinka News Výpredaj Zľava
10
10 20 50
Trecí obmedzovač krútiaceho momentu DF Trecí obmedzovač krútiaceho momentu DF
S maticou zaistenou podložkou
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií
Trecí obmedzovač krútiaceho momentu DF Trecí obmedzovač krútiaceho momentu DF
S axiálne zaistenou maticou
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií
Sada spojky TAC Sada spojky TAC
S řetězovou spojkou a maticí zajištěnou podložkou
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií
Sada spojky TAC Sada spojky TAC
S reťazovou spojkou a axiálne zaistenou maticou
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií
Sada spojky GAS Sada spojky GAS
S pružnou spojkou a maticí zajištěnou podložkou
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií
Ekonomický guličkový obmedzovač krútiaceho momentu EDF/F/TAC Ekonomický guličkový obmedzovač krútiaceho momentu EDF/ F/TAC
S reťazovou spojkou a radiálne poistenou maticou
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií
Valčekový obmedzovač krútiaceho momentu DSR/F Valčekový obmedzovač krútiaceho momentu DSR/ F
Valčekový prenos, matica s radiálným zaistením
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií