Široká škála spojok

Zľavová akcia

1 2

Trapézové skrutky a matice

(11)
Trapézové skrutky a matice

Jednochodé a dvojchodé trapézové vodiace skrutky a matice sú vyrobené podľa normy DIN 103, podľa ktorej pre závit skrutky platí stredná tolerančná trieda a tolerančné pole 7e, pre závit matice potom tolerancia 7H. Závity sú vyrábané valcovaním.

Prevedenie skrutiek a matíc

 • skrutky s ľavým alebo pravým závitom veľkostí od Tr 10 x 2 do Tr 140 x 14mm, v dĺžke 3.000mm, k dodaniu tiež v neštandardných dĺžkach (až 6.000mm)
 • matice sú šesťhranné, valcové alebo valcové s prírubou

Prevedenie s valcovaným závitom

Valcovanie závitov je obrábanie tvarovaním za studena, používané na valcové povrchy. Touto operáciou je zhotovený závit tak, že na obrobok pôsobí silou rotujúceho valčekovacieho  nástroja.

Prednosti valcovaných závitov:

 • podstatne vyššia pevnosť vďaka tvárneniu za studena
 • výrazné zvýšenie tvrdosti, vyššia oteruvzdornosť
 • hladký povrch s nízkou drsnosťou a vysokou nosnosťou
 • vyššia odolnosť voči korózii vďaka malej reakčnej ploche
 • zníženie vrubovej citlivosti (tým tiež zvýšenie únavovej pevnosti ako dôsledok hladkého povrchu závitu)
 • žiadne prerušenie priebehu vlákien ako u rezaných závitov
 • vysoká tvarová a rozmerová presnosť
 • materiálovo úsporné, finálny priemer vychádzajúci zo stredného priemeru materiálu (namiesto z vonkajšieho priemeru ako pri obrábaní rezaním)
 • hospodárne už pri malom množstve
 • racionálna výroba pri zvýšenej kvalite

Na dutých telesách môžu byť závity valcované len pri veľkej sile steny. Materiály, ktoré nie sú náležite  ťažné a pevné v ťahu, nemôžu byť valcované.

Prevedenie s frézovaným závitom

Frézovanie závitu patrí k obrábaniu rezaním. Pri tomto spôsobe opracovania sa používa okružovacia frézovacia hlava. Frézovanie sa hodí predovšetkým pre závity s hlbokými stranami alebo s veľkým stúpaním. Tento výrobný postup sa často používa pre materiály, ktoré nie sú vôbec, alebo len ťažko valcovateľné. Frézovaním závitu možno dosiahnuť vysokej rýchlosti obrábania, bez toho sa obrobok zahrieva.

Prevedenie s rezaným závitom

Ide o najtradičnejšiu metódu výroby závitov. Pre zhotovenie vnútorných závitov ide často o úsporný výrobný postup.

Prehľad výrobných postupov štandardného sortimentu

 prevedenie
produktvalcovanéfrézovanérezané
skrutka C15,C45všetky rozmery  
skrutka nerezvšetky rozmery  
matica oceľ všetky rozmery 
matica bronz všetky rozmery 

Materiál skrutiek

Do veľkosti Tr 80 x10 sú vyrobené z ocele C15 (1.1141), od veľkosti závitu Tr 80 x 10 potom z ocele C45 (1.0503) alebo z nerezovej ocele.

Materiál matíc

Vyrobené z automatovej ocele, bronzu alebo nerezovej ocele.

Tabuľka zaťaženia metrických ISO trapézových skrutiek

1kp = 9,81 N

Tolerancia

Presnosť stúpania

Vždy závisí na výrobnom postupe. Presnosti a priamosti jednotlivých skrutiek sú uvedené vždy pri konkrétnom produkte v katalógu.

V prípade potreby vyššej presnosti stúpania sa na nás obráťte s Vašou požiadavkou.

Bezvôľové uloženie medzi maticou a skrutkou (nastaviteľné) je dosiahnuteľné delenou maticou alebo dvoma protichodne nastaviteľnými maticami.

Vyberte podkategórie Trapézové skrutky a matice :
parametrické filtrovanie filter neaktívny
Filtrovanie podľa stavu Novinka News Výpredaj Zľava