Zľavová akcia

1

Skrutky nerezové

(2)
Skrutky nerezové

Jednochodé trapézové skrutky s valcovaným pravým závitom podľa DIN 103 veľkostí od Tr 12 x 3mm do Tr 100 x 12mm. Dodávané v dĺžke 3.000mm.

Prevedenie s valcovaným závitom

Valcovanie závitov je obrábanie tvarovaním za studena, používané na valcové povrchy. Touto operáciou je zhotovený závit tak, že na obrobok pôsobí silou rotujúceho valčekovacieho  nástroja.

Prednosti valcovaných závitov:

  • podstatne vyššia pevnosť vďaka tvárneniu za studena
  • výrazné zvýšenie tvrdosti, vyššia oteruvzdornosť
  • hladký povrch s nízkou drsnosťou a vysokou nosnosťou
  • vyššia odolnosť voči korózii vďaka malej reakčnej ploche
  • zníženie vrubovej citlivosti (tým tiež zvýšenie únavovej pevnosti ako dôsledok hladkého povrchu závitu)
  • žiadne prerušenie priebehu vlákien ako u rezaných závitov
  • vysoká tvarová a rozmerová presnosť
  • materiálovo úsporné, finálny priemer vychádzajúci zo stredného priemeru materiálu (namiesto z vonkajšieho priemeru ako pri obrábaní rezaním)
  • hospodárne už pri malom množstve
  • racionálna výroba pri zvýšenej kvalite

Na dutých telesách môžu byť závity valcované len pri veľkej sile steny. Materiály, ktoré nie sú náležite  ťažné a pevné v ťahu, nemôžu byť valcované.

Prevedenie s frézovaným závitom

Frézovanie závitu patrí k obrábaniu rezaním. Pri tomto spôsobe opracovania sa používa okružovacia frézovacia hlava. Frézovanie sa hodí predovšetkým pre závity s hlbokými stranami alebo s veľkým stúpaním. Tento výrobný postup sa často používa pre materiály, ktoré nie sú vôbec, alebo len ťažko valcovateľné. Frézovaním závitu možno dosiahnuť vysokej rýchlosti obrábania, bez toho sa obrobok zahrieva.

Prevedenie s rezaným závitom

Ide o najtradičnejšiu metódu výroby závitov. Pre zhotovenie vnútorných závitov ide často o úsporný výrobný postup.

Materiál

Vyrobené z nerezovej ocele AISI 316 (1.4401).

Ponuku štandardizovaných dielov doplňujeme špeciálnymi komponentmi vyrábanými na zákazku. A to všetko s dôrazom na vysokú kvalitu a spoľahlivosť. 

Tabuľka zaťaženia metrických ISO trapézových skrutiek

1kp = 9,81 N

Tolerancia

Presnosť stúpania

Vždy závisí na výrobnom postupe. Presnosti a priamosti jednotlivých skrutiek sú uvedené vždy pri konkrétnom produkte v katalógu.

V prípade potreby vyššej presnosti stúpania sa na nás obráťte s Vašou požiadavkou.

Bezvôľové uloženie medzi maticou a skrutkou (nastaviteľné) je dosiahnuteľné delenou maticou alebo dvoma protichodne nastaviteľnými maticami.

parametrické filtrovanie filter neaktívny
Filtrovanie podľa stavu Novinka News Výpredaj Zľava
10
10 20 50
Trapézová skrutka nerezová
jednochodá pravá
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií
Trapézová skrutka nerezová
jednochodá ľavá
*Array (0)* *Array (0)*
viac informácií